Salamanderlarve

Salamandernes barn kalles ikke rumpetroll, men larver. Dette er en forholdsvis liten (om lag 2,5 cm lang) larve av liten salamander. Etter at eggene er klekket i juni/juli, utvikler larvene seg i gytedammen inntil de fleste kryper på land for å overvintre i september. Noen overvintrer også i dammen. De fire utvekstene på hodet er utvendige gjeller. I denne dammen var det også larver som var over dobbelt så lange og med tydelige runde, mørke flekker, men fortsatt med utvendige gjeller.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

23 Aug 2013

Spålsbu: Naturen har tatt ruinen tilbake

Av Odd Tore Saugerud

Spålsbu brant ned 8. juli 2008. Nå, fem år senere, kan bare grunnmuren anes under graset om man går på vannsiden av ruinen. Ellers er det en overdekket vedstabel som vitner om at her er det ikke så lenge siden det var aktivitet.

23 Aug 2013

Spålselva: en idyll som gror igjen?

Av Odd Tore Saugerud

Det er mye vakker og urørt natur langs Spålselva. Men i områdene der den flyter rolig, vokser det opp tett med vannplanter. Pent for øyet, ikke så greit for fiske og padling. Kanskje en skikkelig flom hadde ryddet opp litt? Dessuten vokser breddene til med kratt, steinmurene gjemmes og stiene gror igjen. Fra nordsiden var det omtrent umulig å finne vadestedet ovenfor Øvre Myrdam. Fra nordsiden var det enklere, men vadestedet var nå bare «dypvadbart», siden en stein på det dypeste så ut til å ha forsvunnet.

23 Aug 2013

Spålselva: demningen ved Øvre Myrdam

Av Odd Tore Saugerud

Dette er noe av restene av demningen ved Øvre Myrdam, som nå fungerer som en bro over elva. På sydsiden (høyre side av bildet) er det i tillegg en murt renne, sannsynligvis et overløp når dammen var full. I kjentmannsheftet 1994-96 står det: «Posten står på et lite grantre, på sydsiden av elva ved Ø. Myrdam.» Bakplaten til posten står der fortsatt, men nå er ikke grantreet lite lenger!