Gråseterveien ved Homleberget

Den utsprengte hylla som Otertjernsrenna lå på er ikke lett å finne, selv om den ligger midt under kraftledningen. Det er enklest å ta den fra nord, der det går et svakt tråkk opp bratta før den går over til å bli et stup. Hylla er helt ute på stupkanten, og det er mulig å se veien fra den. Stien fører naturlig inn i et søkk som ser utsprengt ut, men som heller feil vei og fører til stadig nye skrenter. Bildet viser stupdelen av Homleberget.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

26 Aug 2013

Otertjernsrenna ved Homleberget

Av Odd Tore Saugerud |

Bortsett fra der det ble skutt fjell eller fjernet masser, er det omtrent ikke spor etter Otertjernsrenna i dag. Om lag 900 meter fra demningen i Søndre Heggelivann (regnet langs Gråseterveien) er det et bratt parti med stup og skrenter ovenfor veien. Her var det nødvendig å sprenge ut en hylle for at renna skulle få riktig fall, og denne er synlig også i dag. Her var det kjentmannspost 2004-06.

26 Aug 2013

Her krysset Otertjernsrenna Heggelielva

Av Odd Tore Saugerud

Otertjernsrenna startet på vestsiden av Heggelielva, men krysset høyt over elveleiet på en bro allerede etter snaue hundre meter. Deretter tok den en sving inn i dalen før Evjeåsen for å holde høyde, før den fortsatte omtrent parallelt med Gråseterveien, men høyere opp i bratta.

26 Aug 2013

Demningen i Søndre Heggelivann: starten på Otertjernsrenna

Av Odd Tore Saugerud

Sommeren 1924 ble demningen i Søndre Heggelivann utvidet med to store steinutbygginger på luftsiden, med rennestart og luke mellom dem. Bildet viser disse slik de ser ut i dag, fullstendig gjenmurte på både luftside og vannside.