Loka: ved elveutløpet

Vannet Loka ligger i et flatt myrlandskap, Vannet selv ser også ganske grunt ut, med siv og småøyer. Et stille og pent sted i ettermiddagssolen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

28 Aug 2013

Loka: ved det opprinnelige elveinnløpet

Av Odd Tore Saugerud

Vannet Loka med «halen» Rundtjern ligger mindre enn en meter høyere enn Vesleflåtan, og ser på kartet ut som en lang utstikker av denne. Tømmeret måtte oprinnelig innom her før det kunne fløtes videre til Vesleflåtan.

28 Aug 2013

En elgtragedie ved Skotta

Av Odd Tore Saugerud |

Det var ikke bare sol og vakker natur ved Skotta denne dagen. På vei fra stedet der bilde nr. 20031 ble tatt, begynte det å ligge knokler spredt i skogen, og de ledet til denne plassen. Hvorfor elgen hadde dødd her, kan man bare spekulere om, men mengden knokler sammen med masse pelshår skulle tyde på at den ikke hadde blitt skutt. Da er det nok mange dyr som har hatt gode måltider her.

28 Aug 2013

Ettermiddagssol over Skotta

Av Odd Tore Saugerud

Fra Skamræk ble det gravd en kanal for å fløte tømmeret videre til Skotta. Utløpet av denne renna er inne i sivet her. Denne dagen var vannet i renna nesten stillestående, og renna er i ferd med å vokse igjen.