Vestre Otertjern: et tjern omgitt av myr og flytetorver

Bildet viser Vestre Otertjern sett fra nordvestenden. Tjernet er omgitt av brede myrstrekninger overalt, unntatt langs vestbredden. Her er myra smal med upasserbare bløthull, og krattet langs kanten er tett og vanskelig å passere. Det er ikke å anbefale å gå langs vannet på denne siden. Rundt vannet ellers er det myr og flytetorver, vått, men ikke vanskelig å passere om man hele tiden planlegger noen skritt fremover. Litt til venstre for midten av bildet er myrtarmen til Østre Otertjern, hvor skiløypa krysser. Der ligger det stokker, men før det er det tuemyr som bekkesiget renner gjennom.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

03 Sep 2013

Vestre Otertjern: Var det her flytetorvene ble senket?

Av Odd Tore Saugerud

Nordvest for Vestre Otertjern bryter noen tettvokste områder den ellers flate myra. Disse områdene er bare litt høyere enn selve myra, og ser ut til å bestå av mosegrodde halvstore steiner. Det er ikke noen skrenter eller lignende i nærheten, så hvor skulle de komme fra? Under driften av renna var flytetorver til stadighet et problem, som ble forsøkt løst ved at de ble fjernet fra den delen av vannet hvor tømmeret ble fløtt, og så ble det på isen vinterstid transportert stein ut og lagt på dem slik at de skulle synke når isen igjen smeltet.

26 Aug 2013

Fortsettelsen av Otertjernsrennetraseen etter den utsprengte renna

Av Odd Tore Saugerud

Den utsprengte renna på bilde nr. 19991 ender over et stup, såpass høyt at man ser rett i trekronene på de velvoksne granene i dalen under. Her er det ikke sannsynlig at tømmerrenna har gått rett frem. Alternativet er en dreining mot øst inn i området med store steiner og skrenter på dette bildet. Jeg prøvegikk det, ikke ufremkommelig, og det hele flatet seg ut mot myra som ender i Vestre Otertjern. I myra var det et tydelig åpent parti som gikk rett mot der renna er tegnet inn på et kart fra 1930. Muligens et spor etter renna, selv om det ikke var noen tydelige rester av renna der, og jeg nok heller ville lagt renna i den tørre kanten av myra. Men den er helt gjengrodd av kratt nå.

02 Sep 2013

Flatehogst og tømmertransport ødelegger stier og løyper

Av Odd Tore Saugerud

Her er flatehogsten på bilde nr. 20058 sett nedenfra. Skiløypa til venstre gikk på en fin graskledd vei, som nå er fullstendig oppkjørt og mer lik blåstien midt i bildet høyere opp. Blåstien, som var en gammel, fint oppmurt tømmervei, er fullstendig dekket med hogstavfall og ødelagt. Det var ikke engang mulig å følge stien nedover, og den om lag 200 meter lange avstanden mellom bildene tok det et kvarter å tilbakelegge. Vi kan bare håpe på at her blir ryddet opp, enkelte steder har slikt hendt. Bildet er tatt i lia nord for Fyllingen.