Gjerdrumsgjermenningen: nye demninger i gammel stil

I kjentmannsheftet for 1992-94 står det at Gjerdrumsgjermenningen tidligere var demmet opp, men demningen har forfalt og står nå åpen. De gamle demningene ble fjernet i 1997, og nye laftedemninger, også kalt kistedammer, fylt med stein, ble bygget og var ferdige i 1998. Demningene ble igjen kjentmannspost 2006-08. De står fortsatt fint, men vestre landfeste på østre bru har blitt bøyd, og brubanen heller nå kraftig vekk fra rekkverket.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

07 Sep 2013

Buvannet: en solid klopp

Av Odd Tore Saugerud

Buvannet er drikkevann, og vannet er nylig demmet opp ytterligere. Kloppa over Prestfossen i nordenden av vannet kom under vann, og Prestfossen selv forsvant. Ny klopp av tre solide, impregnerte stolper er på plass.

07 Sep 2013

Buvannet: laksetrapp på Romeriksåsen?

Av Odd Tore Saugerud

Ved utløpet av Buvannet har Gjerdrum kommune bygd denne flotte, svungne laksetrappa. Prøvefiske i vannet har vist forekomst av ørret, ørekyte, abbor og karuss, så da er vel heller hensikten at ørreten skal komme seg til gytebekken i perioder da kommunen trenger vannføringen i Gjermåa til drikkevann.

07 Sep 2013

Fra den nye lysløypa i Tryvannsåsen

Av Steinar Kjærnsrød |

Til vinteren blir det lyst i Tryvannsåsen. Oslo kommunes lysløypesystem blir kraftig oppgradert i dette området. Her et parti mellom gamle Rødkleiva og Øvre Skomakerløype.