Fagervann: en ruin langs østbredden

Fagervann er en av kildene til Maridalsvannet. Etter at det ble bestemt at det skulle være Oslos drikkevannskilde, gikk man hardt til verks mot bebyggelsen i nedslagsfeltet. Her langs østbredden ble minst to hytter som lå tett inntil vannet revet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

13 Sep 2013

Ei myr med svart kryss

Av Odd Tore Saugerud

På orienteringskartet fra 1999 er denne myra nord for Øvre Svartkulp merket med et svart kryss, dvs. spesiell detalj. Men hva er nå dette, tynne stammer plassert parvis i rekker? Jeg har ikke funnet noen offisiell forklaring, men det kan se ut som om det har vært til hesjing av høy, og at denne myra har vært ei slåttmyr, kanskje for Kamphaug?

13 Sep 2013

Grisputten – snart et gørrhøl

Av Odd Tore Saugerud

På orienteringskartet fra 1999 er Grisputten fortsatt tegnet som et lite myrvann. Som bildet viser, er den nå redusert til små myrputter omgitt av flytetorver. Av og til går gjengroingen raskt.

13 Sep 2013

Øvre Svartkulp

Av Odd Tore Saugerud

Som navnet sier, ligger Øvre Svartkulp ovenfor Nedre Svartkulp, men i samme bekkedrag. Navnet Svartkulp kommer av at begge vannene er smale og omgitt av stup, slik at de ligger i skygge mye av dagen. Kjentmannspost i det gamle opplegget 1980.