Fagervann: en av de to hyttene som overlevde

I sydenden av Fagervann står det fortsatt to hytter som overlevde rivingsbølgen i forbindelse med Maridalsvannet som drikkevann. Dette er den sydligste, med fin mur og grønn voll mot vannet. Den ser ut til å ha vært under oppussing, men det virker som om prosessen har stoppet opp.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

13 Sep 2013

Fagervann i kveldssol

Av Odd Tore Saugerud

Fagervann bærer navnet sitt med rette. Her sett fra sydenden i kveldssol. Ikke rart at det har vært kjentmannsposter her både i det gamle og det nye opplegget, men da i nordenden, sist 1994-96.

13 Sep 2013

Fagervann: en ruin langs østbredden

Av Odd Tore Saugerud

Fagervann er en av kildene til Maridalsvannet. Etter at det ble bestemt at det skulle være Oslos drikkevannskilde, gikk man hardt til verks mot bebyggelsen i nedslagsfeltet. Her langs østbredden ble minst to hytter som lå tett inntil vannet revet.

13 Sep 2013

Ei myr med svart kryss

Av Odd Tore Saugerud

På orienteringskartet fra 1999 er denne myra nord for Øvre Svartkulp merket med et svart kryss, dvs. spesiell detalj. Men hva er nå dette, tynne stammer plassert parvis i rekker? Jeg har ikke funnet noen offisiell forklaring, men det kan se ut som om det har vært til hesjing av høy, og at denne myra har vært ei slåttmyr, kanskje for Kamphaug?