Kjerkevadet

Skrukkelia regnes som den mest kjente finnegrenda vest for Finnskogen. Da finnene slo seg ned her på 16- og 1700-tallet, hørte Skrukkelia til Hadeland. Nærmeste kirke var Søsterkirkene på Granavollen. Vegen finnene fulgte over dit, er merket fra fylkesveg 180 og over til Tommelsjøen på Hadelandsåsen. Her, 300 meter fra Skabland og der Skandøla ligger nærmest fylkesvegen, gikk de over elva. Stedet kalles Sylta. Trolig kommer det av det finske "silta", bru eller vadested på norsk. Hvis vannføringa i Skandøla gjør det vanskelig å komme over elva her, går det an å gå skogsbilvegen som går sørover fra Skabland og ta til høyre rett etter en kommer over Skandøla. Ganske raskt krysser da skogsbilvegen og denne gamle ferdselsåra hverandre.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

24 Sep 2013

God merking

Av Erik Unneberg

Trillestien øst for Myrseter er godt merket. Den er på 300 meter, og leder frem til skogsbilveien som går mot Trehørningen og Byvann. Det var fine forhold for sykling i dette området i dag.

24 Sep 2013

September ved Aurevann

Av Erik Unneberg

Også ved Aurevann setter nå høstfargene sitt preg på vegetasjonen. Aurevann er for øvrig en av Bærums drikkevannreserver, så det er forbundet med restriksjoner å oppholde seg her. Det er hverken lov å fiske eller bade, og det er heller ikke lov til å slå leir i nærheten av vannet.

24 Sep 2013

Ny hytte!

Av Erik Unneberg

En ny, større hytte er nå bygget opp ved siden av den gamle Greinehytta. Den blir helt ferdig til skisesongen starter.