Nøkken i Øvre Svartkulp

Nøkken holder til i mørke skogsvann, og Øvre Svartkulp er et slikt. Her stikker han hodet opp mellom vannliljene og skuer ut over vannet med stilkeøynene etter bytte. Eller sjekker han bare om solen snart skal gå ned?

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

24 Sep 2013

Øvre Svartkulp: trang og litt mørk idyll

Av Odd Tore Saugerud

Navnet Svartkulp antyder et lite tjern som ligger mørkt til. Kanskje ikke så lett å tenke seg på en sollys tidlig høstdag, men med bratte sider både mot øst og vest vil nok vannet passe bedre til navnet senere på året.

24 Sep 2013

Øvre Svartkulp: hugstfelt, stup og skrenter, ur

Av Odd Tore Saugerud

Terrenget rundt Øvre Svartkulp er ganske vekslende. Ura ligger i rasvinkelen og består av ganske små og løse stein, ikke grei å ta seg frem i. Hugstfeltet har gjort området mye mer tilgjengelig enn da det var bevokst. Ønsker du å oppleve hvordan det var der, kan du bare gå rett mot øst fra der hestestien syd for utløpet krysser bekken. Har du god skjerm, kan du skimte kjentmannsposten omtrent midt på bildet.

24 Sep 2013

Svartkulp øvre: ved bekkeutløpet

Av Odd Tore Saugerud

Dette var beskrivelsen av en av kjentmannmerkepostene i 1978-81, dvs. i urtiden. Nå, mer enn tretti år senere, holder posten fortsatt stand. Noe bleket og sprukket, uten stempel, men med stempelpute. Fortsatt ganske bortgjemt, men hogstfeltene har rykket faretruende nær.