Nøtteskrike ved Øvre Svartkulp

Denne nøtteskrika syntes at det var spennende med mennesket som siktet på nøkken med et langt rør. Den fløy snart sin vei da den oppdaget at røret ble rettet mot den selv.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

24 Sep 2013

Nøkken i Øvre Svartkulp

Av Odd Tore Saugerud

Nøkken holder til i mørke skogsvann, og Øvre Svartkulp er et slikt. Her stikker han hodet opp mellom vannliljene og skuer ut over vannet med stilkeøynene etter bytte. Eller sjekker han bare om solen snart skal gå ned?

24 Sep 2013

Øvre Svartkulp: trang og litt mørk idyll

Av Odd Tore Saugerud

Navnet Svartkulp antyder et lite tjern som ligger mørkt til. Kanskje ikke så lett å tenke seg på en sollys tidlig høstdag, men med bratte sider både mot øst og vest vil nok vannet passe bedre til navnet senere på året.

24 Sep 2013

Øvre Svartkulp: hugstfelt, stup og skrenter, ur

Av Odd Tore Saugerud

Terrenget rundt Øvre Svartkulp er ganske vekslende. Ura ligger i rasvinkelen og består av ganske små og løse stein, ikke grei å ta seg frem i. Hugstfeltet har gjort området mye mer tilgjengelig enn da det var bevokst. Ønsker du å oppleve hvordan det var der, kan du bare gå rett mot øst fra der hestestien syd for utløpet krysser bekken. Har du god skjerm, kan du skimte kjentmannsposten omtrent midt på bildet.