Lyberga: utsikt mot Maridalsvannet

Selv om det er ganske mye berg i dagen på toppartiet av Lyberga, er utsikten heller beskjeden. Her, litt syd for toppunktet, er den best utsikten mot Maridalsvannet. Midt i bildet sees Linnerudkollen med hoppbakkene, og noe mer mot høyre ligger Grefsenkollen og bebyggelsen vest for denne, der Grefsen Terrassehus dominerer. Det er faktisk bedre utsikter mye lavere langs stien mot Hønefoten, men også disse er i ferd med å vokse igjen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

24 Sep 2013

Lyberga: spor av et mer værhardt klima

Av Odd Tore Saugerud

Som bilde nr. 20232 viser, er toppartiet av Lyberga ganske flatt med lyng og furuskog iblandet ganske mye berg i dagen. Furuene er merket av at det er mer værhardt her enn litt lenger ned fra toppen, hvor granskogen dominerer. På Lyberga var det kjentmannspost i urtiden (1968), men den fant vi ikke spor etter denne gangen.

24 Sep 2013

Lyberga: en beskjeden toppvarde

Av Odd Tore Saugerud

Lyberga 463 moh. er det høyeste punktet i området mellom Skjærsjøelva/Bjørnsjøelva og Skarselva. Her var det i sin tid, i alle fall frem til 1999, et trigonometrisk tårn. Av tårnet er det nå bare jernbeslag tilbake, og selve markeringen av trig punktet er begravet under den lille varden.

24 Sep 2013

Nøtteskrike ved Øvre Svartkulp

Av Odd Tore Saugerud |

Denne nøtteskrika syntes at det var spennende med mennesket som siktet på nøkken med et langt rør. Den fløy snart sin vei da den oppdaget at røret ble rettet mot den selv.