Aurevann sett fra vestlia til Kolletuppen

Selv om åsene rundt Aurevann er både høye og med forholdsvis glissen skog på ryggene, er det ikke enkelt å få et brukbart bilde av vannet og demningen. Her er likevel begge deler synlige, med utsikt til tangen mellom utløpene av Småvannselva og bekken fra Nedre Småvannsmyr. På denne tangen lå kraftverket i Småvannselva, nå neddemmet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

27 Sep 2013

Skuronn på Jorbærhaugen

Av Odd Tore Saugerud

I dag står Jorbærhaugen tom, men jordene er fortsatt dyrket. Her ankommer skurtreskeren for en kveldsøkt. I bakgrunnen Kolletuppen.

27 Sep 2013

Oransjebeger med skogsmaur

Av Odd Tore Saugerud |

På traktorveien fra Kjærlighetsbånn mot Vesleelva lyser slike orange fargeklatter som dette opp langs veikanten. Ikke store, se skogsmauren på høyre beger som målestokk, mer for øynene enn ganen.

27 Sep 2013

Værhardt på Kolletuppen

Av Odd Tore Saugerud

Kolletuppen 372 moh. ligger utsatt til for vær og vind, og det bærer da også vegetasjonen tydelig preg av. Men utsikten mot Lommedalen, Kolsås og Oslofjorden er upåklagelig. Den grønne flekken med hus til høyre mellom åssiden og furuene til høyre er plassen Jorbærhaugen.