Aurevannsdemningen

Dagens Aurevanns-demning er fra 1960, og er nederste demning i Trehørningsvassdraget. Ifølge Bærum kommunes hjemmeside er Aurevann fortsatt hovedkilden i Bærums drikkevannsforsyning med 60 %. Demningen er 23 meter høy og 165 meter lang, og hevet vannstanden med 13 meter. Vannet er oppdemmet flere ganger, blant annet med en steindemning da det ble anlagt kraftverk i Vesleelva nedenfor vannet i 1919. Denne er nå neddemmet, og det er ingen spor etter rørgata ved dagens demning.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

27 Sep 2013

Aurevann sett fra vestlia til Kolletuppen

Av Odd Tore Saugerud

Selv om åsene rundt Aurevann er både høye og med forholdsvis glissen skog på ryggene, er det ikke enkelt å få et brukbart bilde av vannet og demningen. Her er likevel begge deler synlige, med utsikt til tangen mellom utløpene av Småvannselva og bekken fra Nedre Småvannsmyr. På denne tangen lå kraftverket i Småvannselva, nå neddemmet.

27 Sep 2013

Skuronn på Jorbærhaugen

Av Odd Tore Saugerud

I dag står Jorbærhaugen tom, men jordene er fortsatt dyrket. Her ankommer skurtreskeren for en kveldsøkt. I bakgrunnen Kolletuppen.

27 Sep 2013

Oransjebeger med skogsmaur

Av Odd Tore Saugerud |

På traktorveien fra Kjærlighetsbånn mot Vesleelva lyser slike orange fargeklatter som dette opp langs veikanten. Ikke store, se skogsmauren på høyre beger som målestokk, mer for øynene enn ganen.