Aurevannskraftverket: spor etter rørgata

Det har ikke vært lett å finne ut hvor rørgata til Aurevannskraftverket gikk. Den var ikke tegnet inn på gamle turkart, og gamle kjentfolk var heller ikke kjent med den. Men to hensatte rørledningsstøtter i betong innenfor vannverkets inngjerdete område, men på motsatt side av Vesleelva, ga en mulig pekepinn. Og på den andre siden av gjerdet, i steinrøysa og dekket av kratt og vindfall, var det et utgravd/utsprengt renne med flere rørledningsstøtter på rekke. Bildet viser to støtter i det mest oversiktlige området, en tydelig i forgrunnen, og enda en mosegrodd en rett foran vindfallet i bakgrunnen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

27 Sep 2013

Aurevannsdemningen

Av Odd Tore Saugerud

Dagens Aurevanns-demning er fra 1960, og er nederste demning i Trehørningsvassdraget. Ifølge Bærum kommunes hjemmeside er Aurevann fortsatt hovedkilden i Bærums drikkevannsforsyning med 60 %. Demningen er 23 meter høy og 165 meter lang, og hevet vannstanden med 13 meter. Vannet er oppdemmet flere ganger, blant annet med en steindemning da det ble anlagt kraftverk i Vesleelva nedenfor vannet i 1919. Denne er nå neddemmet, og det er ingen spor etter rørgata ved dagens demning.

27 Sep 2013

Aurevann sett fra vestlia til Kolletuppen

Av Odd Tore Saugerud

Selv om åsene rundt Aurevann er både høye og med forholdsvis glissen skog på ryggene, er det ikke enkelt å få et brukbart bilde av vannet og demningen. Her er likevel begge deler synlige, med utsikt til tangen mellom utløpene av Småvannselva og bekken fra Nedre Småvannsmyr. På denne tangen lå kraftverket i Småvannselva, nå neddemmet.

27 Sep 2013

Skuronn på Jorbærhaugen

Av Odd Tore Saugerud

I dag står Jorbærhaugen tom, men jordene er fortsatt dyrket. Her ankommer skurtreskeren for en kveldsøkt. I bakgrunnen Kolletuppen.