Hornet og Tverrelvas utløp i Midtre Lysedam

I forhold til høyden (506 moh.) må det karakteristiske Hornet være en av de mest fotograferte åser i Marka. Her speiler det og Barlindåsen seg i Midtre Lysedam. Lokale lønnetrær gir innslag av oransje i høstfargene. Litt til høyre for midten av bildet skimtes Tverrelvas utløp i vannet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

09 Okt 2013

En blank høstdag ved Midtre Lysedam

Av Odd Tore Saugerud

Høstfargene i Marka er nå nær sitt beste. Mange bjerker har allerede mistet lauvet, og det er meldt sterk vind til natten. Her speiler høsten og demningen seg i den stille vannflaten.

10 Okt 2013

Fossen i Fjellsjøelva

Av Thore Knudsen

Omtrent fire kilometer fra Hurdal kirke, like før en når krysset der det er skiltet til Fjellsjøkampen, går vegen over Fjellsjøelva. Rett på nedsida av vegen danner elva en foss, etter sigende den høyeste i Akershus fylke. For å se fossen fra toppen, kan en gå ned der autovernet starter når en er på veg oppover. Hvis en vil til bunnen av fossen, er det best å gå rett ned fra andre enden av autovernet. Der skal en finne en gammel tømmerveg som en kan følge.

09 Okt 2013

Haugnes - Skriverholmen

Av Thore Knudsen

Omtrent midtveis mellom Hurdal torg og Langton har det de siste årene vært skogsdrift slik at en har fått fin sikt ned mot Hurdalssjøen der sjøen er på det smaleste. Her på østsida ser en Haugnesodden, mens en på andre sida ser Skriverholmen. Mellom disse stedene går det en morenerygg. Den gir strømninger i vannet, noe som fører til usikker is om vinteren. Utenfor Haugnes er et sted som kalles Løytnantshølet. Her skal etter sigende en gang en løytnant ha druknet. Skriverholmen har navnet sitt fra 1600-tallet da finneinnvandrerne til Hurdal ble beordret hit for å bli registrert hos fogden eller «skriveren». Fogden torde ikke selv oppsøke finnene på boplassene deres langt til skogs.