Ruinen etter saga ved Skar: turbinhuset

På vestbredden av Skarselva om lag hundre meter før veien på østsiden krysser elva på Nordbråtebrua, står denne ruinen. Ikke lett å se fra veien, men løvfall og kanthogst har hjulpet. Dette er fundamentet til vannhjulet, eller turbinen som Maridalsboka fra 1989 kaller det. Et bilde fra ca. år 1900 viser at fundamentet da ikke var høyere enn nå, og det var ingen spor etter vannrenne eller vannhjul, så turbin er sannsynligvis riktig. Saga ble bygget etter at en syklon rev ned en mengde tømmer i Skar gårds skoger om lag 1820.

Ruinen etter saga ved Skar: turbinhuset

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

18 Okt 2013

Skogbrannfeltet i høstfarger

Av Odd Tore Saugerud

Løvtrær dominerer gjenveksten i skogbrannfeltet i Turtermarka. Nå, mens høstfargene fortsatt er der, er utstrekningen av feltet tydelig.

19 Okt 2013

Hvitrimet ved Retthelltjern

Av Torgeir Stenstad

Frosten har nå virkelig inntatt de indre deler av Marka. Her ved Retthelltjern på Krokskogen var det hvitrimet etter en kald natt.

18 Okt 2013

Skrukkelia Airport

Av Thore Knudsen

De ante ikke at de gikk på ei tidligere flystripe, personene som kom gående langs vegen like sør for Damtjennet. Skogeieren Mathiesen Eidsvold Værk anla nemlig ei flystripe her på 1960-tallet for å kunne bruke småfly til gjødsling av skog. Skogsbilvegen på bildet var en del av denne flystripa. Den delen av stripa som lå utenfor vegen er i ferd med å vokse igjen. Kommer en sørfra, er det 500-600 meter til sørenden av flystripa fra bommen ved Nordenga.