Skarselva: skåttbru nedenfor Nordbråtebrua

Rett nedenfor Nordbråtebrua står fortsatt denne skåttbrua på peler. Bildet fra år 1900 viser en skåttbru med samme konstruksjon, men den kan ha blitt fornyet senere. Fløtingen i Skarselva opphørte i 1963.

Skarselva: skåttbru nedenfor Nordbråtebrua

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

18 Okt 2013

Ruinen etter saga ved Skar: grunnmuren til saghuset

Av Odd Tore Saugerud |

På tvers av turbinhuset er det en avlang grunnmur. Dette må ha vært grunnmuren til selve saghuset. Plasseringen er nokså uvanlig, siden saghuset til gamle sager vanligvis står parallelt med fundamentet til vannhjulet. Dette indikerer at saga var turbindrevet, i motsetning til drevet av et vannhjul. Rett etter overgangen til 1900-tallet var saga blitt overflødig, og den ble nedlagt og revet.

18 Okt 2013

Ruinen etter saga ved Skar: turbinhuset

Av Odd Tore Saugerud |

På vestbredden av Skarselva om lag hundre meter før veien på østsiden krysser elva på Nordbråtebrua, står denne ruinen. Ikke lett å se fra veien, men løvfall og kanthogst har hjulpet. Dette er fundamentet til vannhjulet, eller turbinen som Maridalsboka fra 1989 kaller det. Et bilde fra ca. år 1900 viser at fundamentet da ikke var høyere enn nå, og det var ingen spor etter vannrenne eller vannhjul, så turbin er sannsynligvis riktig. Saga ble bygget etter at en syklon rev ned en mengde tømmer i Skar gårds skoger om lag 1820.

18 Okt 2013

Skogbrannfeltet i høstfarger

Av Odd Tore Saugerud

Løvtrær dominerer gjenveksten i skogbrannfeltet i Turtermarka. Nå, mens høstfargene fortsatt er der, er utstrekningen av feltet tydelig.