Sommer på Flaatastø

Denne gamle hoggerhytta ved Spålselvas utløp har vært utleid til private siden den opprinnelige bruken opphørte på slutten av 70-tallet. Familien Skaug leide hytta en 10-års periode fra 1988.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

20 Okt 2002

Den første snø ved Nøklevann

Av Bjørn Ranstorp

Hele Marka ligger badet i sol og et snødryss i dag. Her Nøklevann mot Ulsrudvann.

06 Okt 2002

Høstfarger ved Nøklevann

Av Bjørn Ranstorp

Bildet er tatt mellom Østmarksetra og Sarabråtan

11 Nov 1978

To Kjelsås-gutters første møte med Sandvikshytta

Av Olle Cederbrand

Familien Cederbrand disponerte Sandvikshytta sammen med familien Tronstad i årene 1978 til 1989. Dette må ha vært litt av et sted å utforske for to viltre 8-åringer!