Solkollen: sett av mange, besøkt av få

Fra parkeringsplassen på By er kollens karakteristiske profil godt synlig, og «helårsløypa» øst for Lomma går langs foten av Solkollen der dalen svinger mot nordvest. Men til toppen av kollen fører knapt nok et skikkelig tråkk. Litt synd, for toppen er ganske fin med spredt vegetasjon mot syd, mest av store furuer. Med solen høyere på himmelen og mindre dis er nok utsikten ned i dalen bedre og videre enn på bilde nr. 20611.

Solkollen: sett av mange, besøkt av få

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

12 Nov 2013

Solkollen: kollen hvor solen kommer først i Lommedalen

Av Odd Tore Saugerud

Solkollen, ås på Krokskogen, nordvest for Guribysaga, 329 moh. Her kommer solen først i Nordkroken, den nordre delen av Lommedalen. Stup mot syd, derfor bra utsikt mot Nordkroken med Guribysaga og mot Kolsås i bakgrunnen.

10 Nov 2013

Utsikt mot Gjelleråsmarka, Vestli og Stovner

Av Bjørg Løvlien

Ved Bånkall gård, nesten på grensa til Akershus langs Rv 4, starter en fin natursti som ender opp på Romsås. Den går bratt opp lia. Noen steder er det bygget trapper for å gjøre oppstigningen lettere. Underveis finner en informasjon om planter, trær og dyreliv, samt gårdsdrift i tidligere tider. En kan også observere gjengrodde hustufter. Langs stien passerer en et utsiktspunkt som gir god utsikt mot Gjelleråsmarka, Vestli og sydover mot Stovner.

12 Nov 2013

Makrellskyer over Lillomarka

Av Bjørg Løvlien

Utsikt fra tunet på Lilloseter.