Raufjellåsen: gamle furuer, mosegrodd ur og stup

Raufjellåsen, ås på Krokskogen, nordvest for Solkollen, 311 moh. Orienteringskartet viser høyt stup mot sydvest, dvs. muligheter for fin utsikt mot Lomma ovenfor Trangfoss. Men hardføre furuer trives også i stup, og med sola midt i mot var det vanskelig å få noe inntrykk av utsikten. Selv om kollen er ganske lett tilgjengelig til fots, går det ikke en gang et tråkk opp dit. Gammelt, mosegrodd hugstfelt med spor etter tømmervei i lia mot nord.

Raufjellåsen: gamle furuer, mosegrodd ur og stup

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

12 Nov 2013

Raufjellputten: enda et lite myrtjern

Av Odd Tore Saugerud

Raufjellputten ligger nord for og i skyggen av Solkollen, se bilde nr. 20611, mellom denne og Raufjellåsen, se bilde nr. 20614, 265 moh. Det er for lengst slutt på sola her for i år. Putten har fått isdekke, og myra omkring et tynt lag tele som ikke bærer.

12 Nov 2013

Solkollen: sett av mange, besøkt av få

Av Odd Tore Saugerud

Fra parkeringsplassen på By er kollens karakteristiske profil godt synlig, og «helårsløypa» øst for Lomma går langs foten av Solkollen der dalen svinger mot nordvest. Men til toppen av kollen fører knapt nok et skikkelig tråkk. Litt synd, for toppen er ganske fin med spredt vegetasjon mot syd, mest av store furuer. Med solen høyere på himmelen og mindre dis er nok utsikten ned i dalen bedre og videre enn på bilde nr. 20611.

12 Nov 2013

Solkollen: kollen hvor solen kommer først i Lommedalen

Av Odd Tore Saugerud

Solkollen, ås på Krokskogen, nordvest for Guribysaga, 329 moh. Her kommer solen først i Nordkroken, den nordre delen av Lommedalen. Stup mot syd, derfor bra utsikt mot Nordkroken med Guribysaga og mot Kolsås i bakgrunnen.