Aurevannskollen: en rimet prydplante og en ruin

På orienteringkartet fra 1973 er det merket av ti ruiner på vestsiden av Aurevann. Vi fant fem av disse under dagens rimlag. Her er ruinen av en av dem bak den storbladete prydplanten i forgrunnen. Ruinene er vanskelig å se, nærmest som planerte steinrøyser, men med rester av mur- og takstein. Var dette enkle hytter som ble revet da Aurevann ble drikkevannskilde for Bærum?

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

22 Nov 2013

Aurevannskollen: en uventet skigard

Av Odd Tore Saugerud

På orienteringkartet fra 1973 er det merket flere ruiner på vestsiden av Aurevann, men intet gjerde ved østre del av nordenden av kollen. Rett utenfor dagens gjerde rundt vannverket dukket disse restene av en gammel skigard opp. Gammel, grå og ille medfaren, men adskillig lengre enn det bildet viser. Men hvorfor var det behov for et gjerde her før vannverket kom?

22 Nov 2013

Aurevannskollen: mot østre rygg

Av Odd Tore Saugerud

Østre rygg av Aurevannskollen har stup på begge sider, og burde gi utsikt både i alle retninger. Og utsikt er det, om du går frem og tilbake og titter ut gjennom åpningene mellom trærne. Men for kameraet blir det for mange trær.

22 Nov 2013

Aurevannskollen: utsikt over Lommedalen mot Kolsås

Av Odd Tore Saugerud

Aurevannskollen ligger rett vest for Aurevann. Orienteringskartet viser at her er det bra med stup, men fra veien mot Trehørningen er de for det meste gjemt bak skogen. På orienteringkartet fra 1973 er det merket en sti fra litt vest for veikrysset til Aurevannsdemningen og opp på kollen. Utelatt på nyere kart, vanskelig å finne i terrenget helt til den går opp den bratte steinura mellom stupene, men der er det fortsatt en oppmurt og planert tømmervei. Dette er litt av utsikten fra vestre rygg på kollen. Kolsås er lett gjenkjennbar midt i bildet. Både i Kolsåsbakken og Krydsbybakken er snøproduksjonen i full gang i kaldværet.