Aurevann: utsikt over vannet mot demningen og Haugskollen

Langs breddene av Aurevann er det i dag dårlig med stier og knapt nok tråkk som kan følges. Men utsikten til og over vannet gir likevel grunn til en tur i terrenget. Isen har nå begynt å legge seg i stille viker, og på Haugskollen/Trulsrudkollen lyser kunstsnøen i Krydsbybakken opp.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

22 Nov 2013

Aurevannskollen: en rimet prydplante og en ruin

Av Odd Tore Saugerud

På orienteringkartet fra 1973 er det merket av ti ruiner på vestsiden av Aurevann. Vi fant fem av disse under dagens rimlag. Her er ruinen av en av dem bak den storbladete prydplanten i forgrunnen. Ruinene er vanskelig å se, nærmest som planerte steinrøyser, men med rester av mur- og takstein. Var dette enkle hytter som ble revet da Aurevann ble drikkevannskilde for Bærum?

22 Nov 2013

Aurevannskollen: en uventet skigard

Av Odd Tore Saugerud

På orienteringkartet fra 1973 er det merket flere ruiner på vestsiden av Aurevann, men intet gjerde ved østre del av nordenden av kollen. Rett utenfor dagens gjerde rundt vannverket dukket disse restene av en gammel skigard opp. Gammel, grå og ille medfaren, men adskillig lengre enn det bildet viser. Men hvorfor var det behov for et gjerde her før vannverket kom?

22 Nov 2013

Aurevannskollen: mot østre rygg

Av Odd Tore Saugerud

Østre rygg av Aurevannskollen har stup på begge sider, og burde gi utsikt både i alle retninger. Og utsikt er det, om du går frem og tilbake og titter ut gjennom åpningene mellom trærne. Men for kameraet blir det for mange trær.