Aurevann: en stor ruin på østsiden

På eldre orienteringkart er det merket av til sammen seks ruiner langs østsiden av vannet. På skikartet Oslo Vestmark, 1933, delvis ajourført 1940, er det fire hytter, men to av disse er sikkert neddemmet nå. Dette er den største ruinen, en skikkelig oppmurt grunnmur med minst tre innvendige støttemurer og spor etter stor, sydvestvendt terrasse. Dette er restene etter hytta til grosserer Plathe på Høvik. Gjennomgående er ruinene her på vannets solside større enn på vestsiden, og alle hadde fin utsikt mot vannet og ut mot Lommedalen i syd.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

27 Nov 2013

Idyllisk tjern mellom Skjelbreia og Sandbakken

Av Kjersti von Krogh

Det er mange idylliske vann i Østmarka med tilrettelagte leir- og bålplasser. Tømmerholtjern (222 moh.) er ett av dem, det ligger på grensen mellom Oslo og Ski. Om vinteren krysser flere skiløyper dette vakre tjernet.

27 Nov 2013

Bevergnag ved Store Skjelbreia

Av Kjersti von Krogh

Beverbestanden i Østmarka har variert mye, men de siste årene er det igjen tegn som tyder på stor utbredelse.

27 Nov 2013

Novemberlys sydover fra Tømmeråsen

Av Kjersti von Krogh

Vi går om noen dager inn i årets adventstid, men kalde dager er avløst av fønvind uten tegn til en kommende vinter. Men en tur til Tømmerås (313 moh.) er ikke å forakte på barfrostføre, og lyset denne formiddagen i slutten av november var fascinerende!