Ulefos ♂ No 598: ingen vanlig hyttekomfyr

På grunnmuren til hytta på bilde nr. 20722 står denne vedkomfyren fortsatt, en treplaters komfyr med stekeovn. Denne typen komfyr har jeg tidligere funnet i ruiner etter seterhus. Dette har sikkert ikke vært noe seterhus, men heller ikke noen vanlig hytte fra før krigen. Dette var hytta til grosserer Plathe på Høvik. Den gamle hoggerbasen som jeg av og til snakker med, sa også at før oppdemmingen av vannet hadde denne hytta blitt demontert og senere satt opp et annet sted.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

28 Nov 2013

Aurevann: en stor ruin på østsiden

Av Odd Tore Saugerud

På eldre orienteringkart er det merket av til sammen seks ruiner langs østsiden av vannet. På skikartet Oslo Vestmark, 1933, delvis ajourført 1940, er det fire hytter, men to av disse er sikkert neddemmet nå. Dette er den største ruinen, en skikkelig oppmurt grunnmur med minst tre innvendige støttemurer og spor etter stor, sydvestvendt terrasse. Dette er restene etter hytta til grosserer Plathe på Høvik. Gjennomgående er ruinene her på vannets solside større enn på vestsiden, og alle hadde fin utsikt mot vannet og ut mot Lommedalen i syd.

27 Nov 2013

Idyllisk tjern mellom Skjelbreia og Sandbakken

Av Kjersti von Krogh

Det er mange idylliske vann i Østmarka med tilrettelagte leir- og bålplasser. Tømmerholtjern (222 moh.) er ett av dem, det ligger på grensen mellom Oslo og Ski. Om vinteren krysser flere skiløyper dette vakre tjernet.

27 Nov 2013

Bevergnag ved Store Skjelbreia

Av Kjersti von Krogh

Beverbestanden i Østmarka har variert mye, men de siste årene er det igjen tegn som tyder på stor utbredelse.