Fjære i Aurevann?

Bildet fra denne lille vika viser tydelig at det ligger om lag to centimeter tykk stålis på land langs bredden, og at vannstanden denne dagen er om lag 40 centimeter lavere enn da isen ble dannet. Da vi var ved vannet for seks dager siden, var vannet isfritt, så her har isen lagt seg og vannstanden sunket raskt. Nå er det naturligvis ikke tidevann i Aurevann, men vannforbruket i Bærum de siste dagene må ha vært betydelig. Det var også mer vann i Vesleelva ut av Aurevann enn vanlig denne dagen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

28 Nov 2013

Øya i Aurevann

Av Odd Tore Saugerud

I Aurevann er det ei øy, og den er liten. Denne vindfulle dagen gjorde nordavinden sitt ytterste for å bryte opp isen rundt den. Merkelig nok var det ikke spor av overvann på isen, til tross for mange varmegrader de siste to dagene, og myrene rundt vannet var fortsatt frosne. I bakgrunnen demningen til Bærums Vannverk, og i horisonten Kolsås' karakteristiske profil.

28 Nov 2013

Ulefos ♂ No 598: ingen vanlig hyttekomfyr

Av Odd Tore Saugerud

På grunnmuren til hytta på bilde nr. 20722 står denne vedkomfyren fortsatt, en treplaters komfyr med stekeovn. Denne typen komfyr har jeg tidligere funnet i ruiner etter seterhus. Dette har sikkert ikke vært noe seterhus, men heller ikke noen vanlig hytte fra før krigen. Dette var hytta til grosserer Plathe på Høvik. Den gamle hoggerbasen som jeg av og til snakker med, sa også at før oppdemmingen av vannet hadde denne hytta blitt demontert og senere satt opp et annet sted.

28 Nov 2013

Aurevann: en stor ruin på østsiden

Av Odd Tore Saugerud

På eldre orienteringkart er det merket av til sammen seks ruiner langs østsiden av vannet. På skikartet Oslo Vestmark, 1933, delvis ajourført 1940, er det fire hytter, men to av disse er sikkert neddemmet nå. Dette er den største ruinen, en skikkelig oppmurt grunnmur med minst tre innvendige støttemurer og spor etter stor, sydvestvendt terrasse. Dette er restene etter hytta til grosserer Plathe på Høvik. Gjennomgående er ruinene her på vannets solside større enn på vestsiden, og alle hadde fin utsikt mot vannet og ut mot Lommedalen i syd.