Kolsåsdypet forut

Fotografen syntes "Kolsåsdypet" var et passende navn på dagens tåke i lavereliggende strøk. Kolsåstoppen med masten ses til venstre i bildet. Kollene i det fjerne ser nesten ut som fjell, men ut fra kartet er det enten Kjekstadmarka eller Hurumlandet - eller muligens begge deler.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

30 Nov 2013

Stemple på Vidvangen?

Av Nina Didriksen

Vidvangshøgda er det høyeste punktet i Bærum kommune, og rett bak fotografen heter det ikke overraskende Utsikten. Hit kan du komme på ski eller sti, eller ved å gå fritt i terrenget slik fotografen gjorde. Barfrosten har gjort at det meste er frosset til.

30 Nov 2013

L-steinen på Danielshøgda

Av Nina Didriksen

En L kan skimtes nederst på den store steinen. Det står for Leuch, etter Morten Leuch, som eide sørkedalsgodset på 1700-tallet, og steinen markerte grensen mot Ringerike. Det finnes fjorten slike L-steiner i Marka.

30 Nov 2013

Tåke i Oslogryta

Av Nina Didriksen

Fra Danielshøgda er det flott utsikt sørover, og vi ser tåka som ligger over hovedstadens lavere deler. Vi ser også Wyllerløypas hvite kunstsnø foran Tryvannstårnet, og omtrent midt i bildet kneiser Holmenkollbakken. Den hvite flaten i forkant av tåketeppet er mest sannsynlig Åbortjern ved Triungsvann. Danielshøgda er det sørlige utspringet av Vidvangshøgda i overgangen mellom Bærumsmarka og Krokskogen.