Nilsehula og steinformasjonene rundt den

Selve Nilsehula øst for nordenden av Søndre Elvåga er vist på bilde nr. 17067. Den ligger ganske godt skjult, og er dannet av store steinblokker. Steinblokker er det mange av her i Tjuvdalen, og for å finne hula er det praktisk å ha en viss oversikt over hvordan omgivelsene ser ut. Her er de typiske steinformasjonene, og Atie markerer inngangen til hula. Steinformasjonene kan så vidt anes fra blåstien over Nilsåsen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

05 Jan 2014

Endelig vinter

Av Tom Stensaker

Oppe ved Oppkuvvann viste målestaven øverst i Villmannsdalen 60 cm, og her på myra rett før Oppkuvvann var det vinterlig.

05 Jan 2014

Godt spor oppover til Søndre Heggelivann

Av Tom Stensaker

Her oppe ved Søndre Heggelivann var det et godt oppgått skispor som vi kunne følge helt til Heggelia.

05 Jan 2014

Flotte forhold på Heggeliveien

Av Tom Stensaker

Det var skareføre og fine forhold ved Søndre Heggelivannsdammen i dag, men vi måtte helt opp til Gråseterhytta før det ble bra. Dårlige forhold ned til Skrubbdal.