Nedbør som snø i Tømtemarka

Også høyereliggende strøk i Nordmarka syd har fått nedbør som snø det siste døgnet. Fotografen kunne måle ca. 15 cm våt nysnø på issålen i bakkene opp fra Movann mot Finntjern.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

07 Jan 2014

Svær vannføring i januar

Av Kjersti von Krogh

Myrtjernselva høres på lang avstand i disse dager, og den går svær ned gjennom Myrtjernshelvetet til Gåslungen.

07 Jan 2014

Hverken ski- eller skøyteføre på Byvann

Av Odd Tore Saugerud

Is av varierende kvalitet med sprekker og svake soner, og bra med overvann. Her trengs det kulde! Men i stedet kom det mer mild vind fra syd, og tåka tetnet til.

07 Jan 2014

Overløpet i Byvannsdemningen

Av Odd Tore Saugerud

Det var bra med vann i overløpet i Byvannsdemningen denne dagen, men vannføringen her var forholdsvis mindre enn Lomma før Vesleelva. Vannene virker som flomdempere.