Tåkedag ved dammen

Søndre Heggelivann ligger 488 moh., og vannet er regulert med snaue fem meter. At Heggelielva som renner ut fra dammen og ned til møtet med Langlielva, allerede høres og ses, er tidlig i begynnelsen av februar.

Tåkedag ved dammen

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

04 Feb 2014

Villmarksfølelse i Otertjernsløypa

Av Kjersti von Krogh

Otertjernsløypa er en skogsløype full av idyll og vakre partier, men også en krevende løype på vanskelig føre. Den starter ved Store Langtjern på Langtjernbrenna, passerer nye Heggeliveien og Otertjerna på sin vei ned mot Midtre Lysedam. De siste ukers store snøfall gjorde at løypa kunne "åpnes" for vinteren og ble scooterkjørt for første gang 31. januar, og gir skiløpere som vil nyte naturløyper full uttelling!

03 Feb 2014

Vakt ved Vingerdalstua

Av Thore Knudsen

Etter søndagens mildvær står denne vaktmannen og passer på der skiløypa svinger inn til Vingerdalstua. Eller kanskje det ikke er en mann, men ei vaktkvinne? Det virker som om personen har skjørt, samtidig som han/hun tydelig har en bart. Kanskje en skotte med kilt som har forvillet seg til de hurdalske skoger?

01 Feb 2014

Elvåga fra Persbråten

Av Lise Henriksen

Skal, skal ikke? Advarsler til tross, det var fristende å følge sporene over Elvåga til Deledalen i dag (østover, mot høyre), og flere gjorde det. Vi ser nordover Nord-Elvåga i retning Mariholtet, hvor isen nok legger seg senest av alle vann i Østmarka. Her ved Persbråten/Pettersbråten lå det en husmannsplass i tidligere tider. Like ved lå også den gamle Elvåga sag, i fallet mellom Sør- og Nord-Elvåga. På 1800-talllet eksisterte det rundt 25 plasser bare rundt Nøklevann og Elvåga. Det var nærmest ei grend her inne ved Elvåga, med to Guldsmed-plasser, Bakken, Persbråtan, Tangen og Skytten-plassene, samt Dalbak, Mariholtet og Sundet lenger nord.