Ringkolltoppen rundt

Ringkolltoppen rundt er relansert etter mange år. Fin og variert løype.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

20 Feb 2014

Åpent ved Finneflakseter

Av Erik Unneberg

Etter at skogen ble hugget ned ved Finneflakseter, er landskapet blitt mer åpent. Det er god utsikt fra setervollen, og kanskje var det slik det så ut den gangen det var setring her.

20 Feb 2014

Inn mot løypekrysset

Av Erik Unneberg

Det var fin-fine forhold mellom Sollihøgda og Kleivstua i dag. Tre kuldegrader, litt nysne og god preparering gjorde de allerede gode forholdene enda bedre. Bildet er tatt ved et sentralt løypekryss i dette området. Skiløperen (og hunden) kommer fra Sørsetra, mens man kommer til Auretjernsbekken via Kneikasetra hvis man går til venstre der fotografen har tatt oppstilling. Som skiltingen viser, så kommer man til Kleivstua ved å gå til høyre sett fra fotografens ståsted.

01 Feb 2014

Nedbørmåleren ved Nibbitjern viste 80 cm nysne på to uker

Av Jørgen Fog

Fuglebrettet ved Nibbitjern ble måkt to uker før bildet ble tatt. Det la på seg 80 cm før Markatjenestens Vigdis Jynge "nullstilte" måleren.