Spor etter torvskjæring

Som dette bildet tydelig viser, er det på myrene ved taksteinsrøysa på bilde nr. 22075 tydelige spor etter torvskjæring. Det er nok også forklaringen på taksteinen her langt innpå åsen, men vi har ikke funnet spor av takstein ved andre torvtørkehus vi har undersøkt. Kan det ha vært til en hvilebrakke i stedet? Det vil nok bli flere som besøker dette området i nær fremtid.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

29 Aug 2014

Patentert takstein fra Spikkestad Teglværk

Av Odd Tore Saugerud

Midt i stien mellom myrene ligger nokså uventet denne røysa av takstein av heller spesiell form. Vi har gått forbi her mange ganger før, men det var før digitalkameraenes tid.

29 Aug 2014

Silderet ved Langemyrsbekken

Av Odd Tore Saugerud

Dette er sensommerutgaven 2014 av sidefossen til Langemyrsbekken, se bilde nr. 16429. Etter en periode som drypp har den etter de siste regnværene igjen blitt et silder, men langt fra noen foss. Grønske i forskjellige nyanser vokser friskt.

29 Aug 2014

«Trivselkojan»

Av Odd Tore Saugerud

Skogshusvære på hjul var «in» etter at traktoren hadde blitt vanlig i skogen. Denne «Trivselkojan» er et tidlig eksemplar av typen plastikk med nettarmering. Noe mosegrønn etter hvert, men den gjør fortsatt jobben for vedprodusenten syd for Dikemark.