Dans på Trollsteinens hode

Stor trafikk på blåstien fra Krokhol mot Tømmerås i dag, og flere tok seg en rast ved denne spektakulære steinen, som fotografen egentlig har tenkt på som en forstenet utgave av en kjemperotte fra tidenes morgen. Og har den ikke fått et forskrekket uttrykk i dag over barna som tråkker og danser på hodet hans?

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

07 Sep 2014

Merraflåputten

Av Thore Knudsen

Når en kommer sørfra, litt før en når vegens høyeste punkt ved Bukkemyra, ser en en skiltet sti ned til Malsjøen. Litt sør-øst for sørenden av Malsjøen ligger en liten putt, Merraflåputten. Ca. en km nord for Malsjøen rydda finnen Erik åker i 1719 og slo seg ned der. Plassen ble kalt Flårud, for Erik var merraflåer. Han gikk fra gard til gard nede i bygdene, slo i hjel hest og flådde dem. På den tida ble hestekjøtt sett på som ureint, og den som flådde hestene ble også sett på som urein. Derfor var det naturlig at merraflåeren slo seg ned på en avsides plass som Flårud. De hestene som greide å gå til Flårud, tok Erik med seg til det som i dag kalles Merraflåputten, slo i hjel hestene og flådde dem der. Etterpå besørget rovdyr og fugler renovasjonen.

07 Sep 2014

Imponerende jettegryter ved Fjell

Av Kjersti von Krogh

En stor og en litt mindre jettegryte finner vi i en bratt bergvegg på østsiden av Bindingsvann. Den nederste er delvis fylt med vann, og ligger halvt innskåret i veggen.

06 Sep 2014

Med Elvekongen fra Årnes

Av Eivind Molde

Elvekongen har nettopp lagt fra kai på Årnes. Turens mål er Svanfossen i Vorma. Elvekongen, som har plass til 50 passasjerer, går faste turer hver søndag fra mai til september, og tar i tillegg - som i dag - charterturer. Båttrafikken fra Årnes har lange tradisjoner. Helt fra 1876 er gods og passasjerer blitt fraktet vannveien mellom Årnes og Eidsvoll. Dette var to sentrale knutepunkt for kommunikasjon på den tiden. I 1854 ble landets første jernbane tatt i bruk - fra Oslo til Eidsvoll - og Kongsvingerbanen sto ferdig fram til Årnes i 1862.