Stien mellom Godtland og Ullbråtan

På NGOs turkart 1:50 000 er stien mellom Godtland og Ullbråtan merket som blåsti. Nå er merkingen for det meste malt over, og selv om dette i sin tid nok var en bra tømmervei, er den stedvis vanskelig å følge i terrenget og sperret med tallrike vindfall. Det var heller ikke noe som innbød til å krysse innmarka til gården Ullbråtan.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

13 Sep 2014

Godtland: voll med hustufter

Av Odd Tore Saugerud

Husmannsplassen Godtland ble ryddet av innvandrete finner på 1600-tallet. Fraflyttet 1891. Nå vokser vollen igjen, men hustuftene på bildet er fortsatt synlige. Dessuten er det en kjellerinngang bak fotografen, men på grunn av lav sol var det ikke mulig å få denne med på bildet.

13 Sep 2014

Puttmyrene: søndre del av storputten

Av Odd Tore Saugerud

Den søndre del av storputten har kommet lenger med hensyn til gjengroing med siv. Her er også bra med vannliljer og furuer langs bredden.

13 Sep 2014

Puttmyrene: sundet mellom nordre og søndre del av storputten

Av Odd Tore Saugerud

Det kan se ut som om det er to store putter på Puttmyrene, men ved nærmere ettersyn er det en stor, timeglassformet putt. Her er det en bjørk som forsøker å strekke seg over sundet. På orienteringskartene over området er det også klart at det er én stor putt, og at sundet ikke er passerbart.