Røykentunnelen nord for Gullaugkleiva

Da den gamle Drammensbanen ble bygget i perioden 1869 – 1872 var det enklere å legge sporet på fylling enn å sprenge tunneler. Det er likevel to tunneler i oppstigningen fra Lierdalen til Spikkestad, en kort nord for Gullaugkleiva, og den omlag 300 meter lange Røykentunnellen rett syd for parkeringsplassen. Drammensbanen var opprinnelig smalsporet, men ble bygget om til vanlig bredt spor i 1920. Tunnelprofilen ble da utvidet, og partier med dårlig fjell ble støttet opp med søyler og himlinger av betong. P-plassen er synlig i tunnelåpningen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

22 Okt 2006

To taubanelodd på Skakkleivåsen

Av Odd Tore Saugerud

Som beskrevet under bilde nr. 22238 var det også en mellomstasjon på Skakkleivåsen, og her er to av loddene på denne. Loddene har samme vekt og konstruksjon som på Sørumsåsen. Skakkleivåsen var kjentmannspost i perioden 2006-08.

15 Sep 2014

Skjellpiggsopp

Av Odd Tore Saugerud |

Det er mye sopp i Marka i år, og nærområdet ved taubaneloddene er ingen unntagelse. Her vokser bl.a. skjellpiggsopp, som vekker oppsikt med sin størrelse og spesielle utseende. Muligens matsopp som ung, men ikke anbefalt.

15 Sep 2014

De sydligste taubaneloddene på Sørumsåsen

Av Odd Tore Saugerud

Fra 1917 til 1928 gikk det taubane fra kalkbruddene ved Gjellebekk til utskipningshavna ved Gullaug. Det var tre mellomstasjoner med lodd for å holde bærekablene stramme, en rett opp for Gullaug, en på Sørumsåsen, og en på Skakkleivåsen. Fire lodd på hver stasjon, to på 20 tonn for kabelen med fulle kurver, to på 10 tonn for returvaieren. Bildet viser de to sydligste loddene på den midterste mellomstasjonen. De nordligste er gjemt i krattet til høyre for disse.