Persbonn ved Korselva

Persbonn er, som navnet antyder, en gammel kølabånn. I 1952 satte Bærum kommune opp hytte og stall for skogsarbeiderne her. Husene og vollen holdes i god hevd. Det åpne området rundt plassen er nylig utvidet ved at det gjennomført flatehogst vest for vollen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

18 Sep 2014

Lauvtreet på Lauvåsen

Av Odd Tore Saugerud

Lauvåsen må ha fått navnet sitt for lenge siden, for i 2014 er hele toppartiet av åsen bevokst med tettplantet gran, og det er knapt nok spor etter lauvtrær. Med ett unntak er det: denne store og eldgamle eika som står helt på kanten av toppartiet mot sydvest. Slike isolerte, gamle lauvtrær finnes også andre steder i Marka, for eksempel nær Skosliteren i Ursdalen og på Aschenbergsetra ved Asdøljuvet, men da vanligvis i nærheten av gamle plasser.

18 Sep 2014

Husmannsplassen Tranby

Av Odd Tore Saugerud

Om husmannsplassen Tranby er det kjent at brukerne der hadde hest tidlig på 1700-tallet, og at de sannsynligvis var i Jernverkets tjeneste med køladrift. Denne nokså nedvokste grunnmuren er de synlige restene etter plassen. Området rundt den har partier som ser ut som de er ryddet for stein, og det er flere kølabånner i nærheten. Hustuften ligger helt inntil stiene til Bruåsen, om lag 40 meter fra krysset der de tar av fra blåstien fra Furuholmen til Grønland.

18 Sep 2014

Klekking på Haukåsen

Av Nina Didriksen |

Egget er nyklekket og kyllingen fløyet. Sannheten er det stikk motsatte, radarkulen er under rehabilitering og lukkes sakte, men sikkert. Vi kan så vidt skimte en antennetopp til venstre, og og på furua til høyre i bildet henger en ny kjentmannspost.