Tømmerhytte på åsryggen mot Skurvehaugen

Skurvehaugen er kollen vest for Øvre Vassmyr (Vassputten) syd for Grønland. Langs stien på ryggen fra syd ligger denne ganske store tømmerhytta. Vi har kjent til hytta siden 1970-tallet, men nå begynner den å vise tydelige tegn på forfall. Utsikten gror igjen, og stien følges best med orienteringskart som støtte. Trist, men slik går det mange steder med hytter som ligger uveisomt til.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

18 Sep 2014

Persbonn ved Korselva

Av Odd Tore Saugerud

Persbonn er, som navnet antyder, en gammel kølabånn. I 1952 satte Bærum kommune opp hytte og stall for skogsarbeiderne her. Husene og vollen holdes i god hevd. Det åpne området rundt plassen er nylig utvidet ved at det gjennomført flatehogst vest for vollen.

18 Sep 2014

Lauvtreet på Lauvåsen

Av Odd Tore Saugerud

Lauvåsen må ha fått navnet sitt for lenge siden, for i 2014 er hele toppartiet av åsen bevokst med tettplantet gran, og det er knapt nok spor etter lauvtrær. Med ett unntak er det: denne store og eldgamle eika som står helt på kanten av toppartiet mot sydvest. Slike isolerte, gamle lauvtrær finnes også andre steder i Marka, for eksempel nær Skosliteren i Ursdalen og på Aschenbergsetra ved Asdøljuvet, men da vanligvis i nærheten av gamle plasser.

18 Sep 2014

Husmannsplassen Tranby

Av Odd Tore Saugerud

Om husmannsplassen Tranby er det kjent at brukerne der hadde hest tidlig på 1700-tallet, og at de sannsynligvis var i Jernverkets tjeneste med køladrift. Denne nokså nedvokste grunnmuren er de synlige restene etter plassen. Området rundt den har partier som ser ut som de er ryddet for stein, og det er flere kølabånner i nærheten. Hustuften ligger helt inntil stiene til Bruåsen, om lag 40 meter fra krysset der de tar av fra blåstien fra Furuholmen til Grønland.