Haraldstangen: utsikt fra Kyststien

Vel nede fra Haraldsfjellet er det god grunn til å gå Kyststien mot øst. Mye vei og mange hytter, men også sti og utsikt. Her har akkurat Color Fantasy passert bak Tofteholmen. Fyret til venstre er på Østnestangen, kjentmannspost 2012-14, mens det midt i bildet er på Ramvikholmen, se også bilde nr. 19260.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

29 Sep 2014

Haraldsfjellet: nedstigning mot syd

Av Odd Tore Saugerud

Med solen og utsiktene mot havet i ansiktet er en bra beskrivelse av turen på blåmerket sti fra toppen og mot syd. Mye furu og berg i dagen til å begynne med, litt myr rett etter toppen. Dessverre vokser det til her, så de vide utsiktene uteblir.

29 Sep 2014

Haraldsfjellet: oppstigning fra nordvest

Av Odd Tore Saugerud

Haraldsfjellet er svært bratt, unntatt fra syd. Det går en blåmerket sti over hele fjellet, og den kan være hensiktsmessig om man ønsker å ta turen fra nord, med parkering ved Myrane (golfbanen). Stien går opp fra kanten på golfbanen på vestsiden av fjellet, ikke fra gården Myrane, og det er ikke merket til den. Fortsett forbi lappen med advarsel om jordvepsebol og let videre. Stien går mellom stup og revner, er stedvis bratt, og greiere oppover enn nedover. Utenfor stien er det enda brattere og bra med toppbrekk/vindfall, så her gjelder det å finne stien fra starten av.

29 Sep 2014

Gylne dager ved Gopletjernsåsen

Av Kjersti von Krogh

Ved vestbredden av Øvre Lysedam og tett innunder Gopletjernsåsen (546 moh.) ligger den ubetjente DNT-hytta Smedmyrkoia vakkert til. Et kjent og kjært utfartsted både sommer og vinter, med både blåsti og preparert skiløype forbi hytteveggen.