Haraldsfjellet bak gården Knattvoll

Gården Knattvoll på østsiden av Haraldsfjellet er meget velholdt og gjør seg bra i høstsola. Haraldsfjellets østside ligger allerede i dyp skygge, og det er vanskelig å se alle stupene og hvor bratt det er også der siden er skogkledd.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

29 Sep 2014

Haraldstangen: utsikt fra Kyststien

Av Odd Tore Saugerud

Vel nede fra Haraldsfjellet er det god grunn til å gå Kyststien mot øst. Mye vei og mange hytter, men også sti og utsikt. Her har akkurat Color Fantasy passert bak Tofteholmen. Fyret til venstre er på Østnestangen, kjentmannspost 2012-14, mens det midt i bildet er på Ramvikholmen, se også bilde nr. 19260.

29 Sep 2014

Haraldsfjellet: nedstigning mot syd

Av Odd Tore Saugerud

Med solen og utsiktene mot havet i ansiktet er en bra beskrivelse av turen på blåmerket sti fra toppen og mot syd. Mye furu og berg i dagen til å begynne med, litt myr rett etter toppen. Dessverre vokser det til her, så de vide utsiktene uteblir.

29 Sep 2014

Haraldsfjellet: oppstigning fra nordvest

Av Odd Tore Saugerud

Haraldsfjellet er svært bratt, unntatt fra syd. Det går en blåmerket sti over hele fjellet, og den kan være hensiktsmessig om man ønsker å ta turen fra nord, med parkering ved Myrane (golfbanen). Stien går opp fra kanten på golfbanen på vestsiden av fjellet, ikke fra gården Myrane, og det er ikke merket til den. Fortsett forbi lappen med advarsel om jordvepsebol og let videre. Stien går mellom stup og revner, er stedvis bratt, og greiere oppover enn nedover. Utenfor stien er det enda brattere og bra med toppbrekk/vindfall, så her gjelder det å finne stien fra starten av.