Utsikt fra Glasåsen

Glasåsen (456 moh.) ligger i Lier i den sydvestre delen av Vestmarka, og er den vestre delen av Kraftkollen, som er 25 meter høyere.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

29 Sep 2014

Haraldsfjellet bak gården Knattvoll

Av Odd Tore Saugerud

Gården Knattvoll på østsiden av Haraldsfjellet er meget velholdt og gjør seg bra i høstsola. Haraldsfjellets østside ligger allerede i dyp skygge, og det er vanskelig å se alle stupene og hvor bratt det er også der siden er skogkledd.

29 Sep 2014

Haraldstangen: utsikt fra Kyststien

Av Odd Tore Saugerud

Vel nede fra Haraldsfjellet er det god grunn til å gå Kyststien mot øst. Mye vei og mange hytter, men også sti og utsikt. Her har akkurat Color Fantasy passert bak Tofteholmen. Fyret til venstre er på Østnestangen, kjentmannspost 2012-14, mens det midt i bildet er på Ramvikholmen, se også bilde nr. 19260.

29 Sep 2014

Haraldsfjellet: nedstigning mot syd

Av Odd Tore Saugerud

Med solen og utsiktene mot havet i ansiktet er en bra beskrivelse av turen på blåmerket sti fra toppen og mot syd. Mye furu og berg i dagen til å begynne med, litt myr rett etter toppen. Dessverre vokser det til her, så de vide utsiktene uteblir.