Vadet ved Nedre Fjølhytta og steinrøyser

Den gamle kløvveien fra Ringerike over Kampeseter til Ospeskog krysset Heggelielva ved Nedre Fjølhytta. Her var det skysskifte. Den eldste Fjølhytta skal ha ligget på vestsiden av elva. Bildet viser lange steinrøyser på østsiden av elva, godt vekk fra selve elvefaret. Slike røyser var det på en eller begge sider av elva i flatere partier. Hensikten var å hindre at tømmeret vaset seg eller forsvant ut av elva under fløtingen. Som et bilde fra 1922 i Sverre Grimstad «Krokskogen på kryss og tvers» viser, vaset likevel tømmeret seg nord for Nedre Fjølhytta. Bilde nr. 22355 viser samme sted i 2007.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

30 Sep 2014

Nedre Fjølhytta: en patriotisk dørkarm

Av Odd Tore Saugerud

I dørkarmen over inngangsdøra er Kong Haakon 7s monogram skåret inn og fortsatt godt synlig. Hytta var i illegal bruk av hjemmefronten under krigen.

27 Mai 2007

Nedre Fjølhytta 2007: nybeiset og nylig ryddet

Av Odd Tore Saugerud

Vi har besøkt Nedre Fjøhytta tidligere, blant annet i 2007, da jeg også tok bilder der. Den gang var det tydelig at den og omgivelsene ble tatt vare på. På den siden av taket som er synlig på bildet, er bølgeblikket i ganske bra stand. På motsatt side hadde nedkanten på flere plater løsnet, så det var glipper mellom platene.

30 Sep 2014

Nedre Fjølhytta 2014: forfall og tilgroing er godt i gang

Av Odd Tore Saugerud

Nedre Fjølhytta ble bygget i 1914 av Kristian Solberg. Navnet på hytta er misvisende, siden hytta er laftet. Uthuset er nyere, fra slutten av 1950-tallet. Hytta har blitt stående tom i perioder etter 1987. En avis på utedassen viser at den var i bruk etter 5. oktober 2010. Taket er nå dekket av presenninger, men det er tydelig at den bærende strukturen er skadet, og at det lekker under presenningene. Takskade betyr vanligvis raskt forfall. Bilde nr. 22352 viser hvordan det så ut der i 2007.