Vadet ved Nedre Fjølhytta mai 2007

Dette bildet er tatt omtrent samme sted som bilde nr. 22354. Som rimelig er, var vannføringen da større enn etter den tørre sommeren og høsten 2014, men også den gangen var det lite fres i elva. Stien mot Ospeskog er tydelig mer brukt, og området er mer åpent og ryddig. Det er her mulig å se hvordan den lange steinrøysa på østsiden fortsetter oppover langs elva. Tauet med skjøt på midten, har blitt skiftet ut siden da.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

30 Sep 2014

Vadet ved Nedre Fjølhytta og steinrøyser

Av Odd Tore Saugerud

Den gamle kløvveien fra Ringerike over Kampeseter til Ospeskog krysset Heggelielva ved Nedre Fjølhytta. Her var det skysskifte. Den eldste Fjølhytta skal ha ligget på vestsiden av elva. Bildet viser lange steinrøyser på østsiden av elva, godt vekk fra selve elvefaret. Slike røyser var det på en eller begge sider av elva i flatere partier. Hensikten var å hindre at tømmeret vaset seg eller forsvant ut av elva under fløtingen. Som et bilde fra 1922 i Sverre Grimstad «Krokskogen på kryss og tvers» viser, vaset likevel tømmeret seg nord for Nedre Fjølhytta. Bilde nr. 22355 viser samme sted i 2007.

30 Sep 2014

Nedre Fjølhytta: en patriotisk dørkarm

Av Odd Tore Saugerud

I dørkarmen over inngangsdøra er Kong Haakon 7s monogram skåret inn og fortsatt godt synlig. Hytta var i illegal bruk av hjemmefronten under krigen.

27 Mai 2007

Nedre Fjølhytta 2007: nybeiset og nylig ryddet

Av Odd Tore Saugerud

Vi har besøkt Nedre Fjøhytta tidligere, blant annet i 2007, da jeg også tok bilder der. Den gang var det tydelig at den og omgivelsene ble tatt vare på. På den siden av taket som er synlig på bildet, er bølgeblikket i ganske bra stand. På motsatt side hadde nedkanten på flere plater løsnet, så det var glipper mellom platene.