Tømmerveien fra 1936

I 1935 ble tømmerfløtingen fra Heggelivannene snudd. Otertjernsrenna ble lagt ned, og tømmeret ble i stedet sendt til Storflåtan gjennom den nye Skottarenna. Det ble da bygget en tømmervei på vestsiden elva for å få ut tømmeret som ble hogd langs selve elva. Denne veien er fortsatt stedvis synlig i skogen nordover fra Nedre Fjølhytta til den kommer opp på Gråseterveien.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

27 Mai 2007

Vadet ved Nedre Fjølhytta mai 2007

Av Odd Tore Saugerud

Dette bildet er tatt omtrent samme sted som bilde nr. 22354. Som rimelig er, var vannføringen da større enn etter den tørre sommeren og høsten 2014, men også den gangen var det lite fres i elva. Stien mot Ospeskog er tydelig mer brukt, og området er mer åpent og ryddig. Det er her mulig å se hvordan den lange steinrøysa på østsiden fortsetter oppover langs elva. Tauet med skjøt på midten, har blitt skiftet ut siden da.

30 Sep 2014

Vadet ved Nedre Fjølhytta og steinrøyser

Av Odd Tore Saugerud

Den gamle kløvveien fra Ringerike over Kampeseter til Ospeskog krysset Heggelielva ved Nedre Fjølhytta. Her var det skysskifte. Den eldste Fjølhytta skal ha ligget på vestsiden av elva. Bildet viser lange steinrøyser på østsiden av elva, godt vekk fra selve elvefaret. Slike røyser var det på en eller begge sider av elva i flatere partier. Hensikten var å hindre at tømmeret vaset seg eller forsvant ut av elva under fløtingen. Som et bilde fra 1922 i Sverre Grimstad «Krokskogen på kryss og tvers» viser, vaset likevel tømmeret seg nord for Nedre Fjølhytta. Bilde nr. 22355 viser samme sted i 2007.

30 Sep 2014

Nedre Fjølhytta: en patriotisk dørkarm

Av Odd Tore Saugerud

I dørkarmen over inngangsdøra er Kong Haakon 7s monogram skåret inn og fortsatt godt synlig. Hytta var i illegal bruk av hjemmefronten under krigen.