Bladene samler seg ved odden med trekkflåten

Sporadisk vind langs Svartoren fra syd drev løvbladene nordover, og mange samlet seg her i denne lille vika. Selv om det fortsatt er varmt, er det tydelig at høsten mer enn lurer rundt hjørnet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

03 Okt 2014

Stille høst ved Svartoren

Av Odd Tore Saugerud

Denne dagen var det nok vind i høyden til at bladene falt av bjørkene, men på Svartoren var det mest ganske stille og blankt.

03 Okt 2014

Demningen i Svartoren

Av Odd Tore Saugerud

Her rant opprinnelig Svarholbekken før den ble demt opp til et 2,8 km langt vann med en tømmerdemning på 1800-tallet. Svartholbekken ble da en viktig fløtningselv med ytterligere to demninger før Bindingsvann. På 1870-tallet ble det bygget tømmerrenne til Bindingsvann. Dagens betongdemning er fra 1958, restaurert i 1999. Den har ikke spor etter utløp til tømmerrenne.

02 Okt 2013

Starten på trillestien sør for Storøyungen

Av Erik Unneberg

Trillestien sør for Storøyungen gjør det fremkommelig med sykkel mellom skogsbilveiene som går på hver sin side av elven Gjermåa. I 2013 ble trillestien oppgradert, blant annet med skilting og en sykkelbro over Gjermåa. På bildet ser vi inn mot der trillestien starter i øst.