På vei opp til den øvre jettegryta

Den øvre jettegryta kan ikke sees nedenfra. Her er Atie på vei opp mot toppen av skrenten på nordsiden av grytene. Kronglete, men bare et kort stykke var så bratt at det krevde krabbing. Nedturen gikk på sydsiden, mindre kronglete, men mer skummel mose som var fuktig i bunnen og løsnet fra underlaget.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

03 Okt 2014

Jettegrytene ved Fjell

Av Odd Tore Saugerud

Fjell er mer enn bare en innfallsport til Marka. Her er store og tydelige jettegryter, og langs Svarholbekken skal det være spor etter tidligere tiders tømmerfløting. Her er den største gryta, med den mindre i sadelen mellom fjellveggen og den flott avrundete steinsøylen til høyre. Steinskulpturen til høyre er ny, og er et resultat av kunstnerisk inspirasjon da bunnen i gryta ble delvis tømt for masse.

03 Okt 2014

Kvelden kommer til høstlig myr

Av Odd Tore Saugerud

Fjellfugleleiken består av to nesten sammenhengende store myrer med hvert sitt lille tjern. Dette er den sydvestligste myra med det største vannet, Fugleleiktjern. Her er løypekryss for løypa fra Fjell og videre mot Tømmeråsen eller Krokhol/Skjelbreia. Nå kom det mørke skyer i vest, og det ble tydelig at kveldsmørket kommer tidligere nå.

03 Okt 2014

Forsteinet fabeldyr?

Av Odd Tore Saugerud

Denne store flyttblokka har plassert seg på ryggen mellom Tretjerna og Styggdalen langs blåstien mellom Krokhol og Tømmeråsen. Forsteinet troll eller bjørneskalle er foreslått. Vi helte mer i retning av et kjempestort dyr av rotteslekten, et som har gapt over mer enn det burde, og derfor har brukket av underkjeven. Under bilde nr. 22130 gjør Kjersti von Krogh seg lignende uromantiske tanker.