Spor etter en brønn

Litt lenger nede langs stien krysser den en liten bekk. Nedenfor den store steinen er det et dypere oppkomme med noen grønskekledde materialrester. Dette er sannsynligvis spor etter brønnen til Solfjellstua. På orienteringskartet Eineåsen (1997) er det avmerket brønn i denne posisjonen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

20 Okt 2014

En ruin vest for Solfjellstua

Av Odd Tore Saugerud

Fra blåstien videre mot vest fra Solfjellstua tar det av en svakere sti til venstre ned en liten dal. Her er det mosegrodde spor etter to steinmurer på litt forskjellig nivå. Selv om jeg var der oppe flere ganger før Solfjellstua brant ned, kan jeg ikke huske at det var noe hus der. På orienteringskartet Rognlia (1976) er det avmerket tre små bygninger vest for Solfjellstua, men ingen av disse er på nøyaktig samme sted som steinmurene.

20 Okt 2014

Vestre Bærum i høstskrud

Av Odd Tore Saugerud

Om høsten blir det tydelig hvor mange løvtrær som har fått stå igjen eller vokse opp i tettbebyggelsen i Vestre Bærum. Landskapene fra venstre og medurs er stupene i Eineåsen, Søndre Kolsås med masta, Oslofjorden og Nesoddtangen, og Drøbak med Håøya. Kielfergen kan skimtes i fjorden på vei mot Drøbak.

20 Okt 2014

Et fargesprakende kulturlandskap

Av Odd Tore Saugerud

Intense farger på løvskogen nedenfor Eineåsen. Kulturlandskapet i motsol med skogkledde teiger mellom fortsatt grønne jorder var på sitt mest fargesprakende denne dagen.