Stor vannføring i Skjærsjøelva

Etter en nedbørrik oktober er det stor vannføring i elvene i Marka, og Skjærsjøelva var i morges intet unntak.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

27 Okt 2014

Kloppa over Valbekken nedenfor Punsjebollen

Av Odd Tore Saugerud

Kloppa nedenfor Valbekken har ganske nylig blitt fornyet. Den uoffisielt blåmerkede stien krysser bekken her.

27 Okt 2014

Elggrava ved Valbekken

Av Odd Tore Saugerud

Elggrava ligger nord for utløpet av kløfta der Punsjebollen er, tett inntil en uoffisielt blåmerket sti. Gjenfylt som den nå er, stikker den seg ikke fram i terrenget. På bildet er den fordypningen med en krum gran i sentrum. Med passende ledegjerder mellom grava og kollen til venstre og til bratta til høyre, måtte dette vært en velgnet plassering. Ved tilsvarende terrengformasjoner fant vi mindre groper av samme utseende nærmere Valbekken på både nordsiden og sydsiden av den. Svermer med hjortelusfluer markerte at her ferdes fortsatt elgen.

27 Okt 2014

Valbekken forbereder seg til Punsjebollen

Av Odd Tore Saugerud

Kløfta med «Djevelens punsjebolle» er den mest kjente delen av Valbekken. Men også høyere opp går bekken i foss gjennom trang kløft. Uten målestokk ser det kanskje ikke så imponerende ut på bildet, men den øvre fossen er i alle fall fem meter høy. Vannføringen har dabbet kraftig av etter at regnværet sluttet.