Taubanen Gjellebekk – Gullaug: tett med fundamenter i utsprengt renne

For å unngå at kurvene subbet, var det nødvendig å sprenge en ganske dyp renne i kollen etter Østre Gjellebekkmyr, og plassere bukkene tett slik at bærewiren ikke hang ned ved passering. Anlegget av denne taubanen med det anleggsutstyret de hadde i 1914-17 må ha vært en kjempeutfordring.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

30 Okt 2014

Taubanen Gjellebekk – Gullaug: fundament etter passering Østre Gjellebekkmyr

Av Odd Tore Saugerud

Terrenget omkring Gjellebekkmyrene er meget kupert med mange bratte småkoller. Den første hindring for taubanen var Østre Gjellebekkmyr og den bratte kollen mellom denne og nåværende E18. Her sto taubanebukkene tett. Dette er det fundamentet til den andre bukken etter passeringen. Flere fundamenter er synlige høyere opp i bildet.

30 Okt 2014

Østre Gjellebekkmyr

Av Odd Tore Saugerud

Gjellebekkmyrene ligger nord for E18 på Liertoppen, og er nå naturreservat. Tidligere var det både gruvedrift etter metaller og et stort kalkbrudd i området. Kalkbruddet lå på nordsiden av Østre Gjellebekkmyr, dvs. i åsen på motsatt side av den meget våte myra på bildet. Kalksteinen ble fraktet med taubane over myra og videre til Cementfabrikken Norge på Gullaug. Taubanen gikk rett over fotografens ståsted. Det er ganske typisk for vernede områder at de vokser til med skog og kratt.

29 Okt 2014

Vakker høstdag på Bogstad gård

Av Kjersti von Krogh

Alltid noe vakkert å se på i den flotte parken rundt Bogstad gård, og i det vakre høstværet i dag var det et nesten magisk lys under de svære trærnes bladløse grener. Tre karpedammer er blitt restaurert etter nitide arkeologiske undersøkelser i 2003 og 2004. Et vakkert parti er gjenskapt slik det var på 1700-tallet.