Utsikt fra Nesseterveien mot Sønsterudbekken

Nesten samme utsiktssted som på bilde nr. 22556, men med blikket vendt litt høyere opp i dalen. I dette partiet går bekken i en sammenhengende foss. Ikke synlig når det er løv på trærne, se bilde nr. 20364.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

04 Nov 2014

Utsikt fra Nesseterveien mot Sønsteruddalen

Av Odd Tore Saugerud

Etter at Nesseterveien har gått over Sønsterudbekken, er det på nedsiden en høy steinrøys hvor det vokser såpass få trær at det går an å se ned i dalen, spesielt nå når løvtrærne har felt bladene. Nederst i bildet er Sønsterudbekken rett før traktorvadet. Under stupet til høyre er hylla som traktorslepet går på. Helt tilgrodd, men synlig når man vet hvor det skal være.

04 Nov 2014

«Demningen» ved bekken ut av Kroktjern

Av Odd Tore Saugerud

Kroktjern er kjent som et godt fiskevann, og demningen/terskelen skal holde vannet på et nær konstant og riktig nivå. Enkle saker, men det funker, og litt fint er det å se på også ved høy vannstand. I bakgrunnen dagens siste solstreif på vannet.

04 Nov 2014

Traktorslepet etter kryssingen av Sønsterudbekken

Av Odd Tore Saugerud

Etter traktorvadet fortsetter traktorslepet ganske bratt opp på en hylle med stup på oversiden og steinrøys i rasvinkelen på nedsiden. Slepet ganske tilvokst, og blir stadig vanskeligere å komme frem i mot Nesseter. Det blir også etter hvert nesten umulig å følge. En ganske utfordrende måte å komme seg til Nesseter på.