Slorademningen 2014: også her med stor vannføring

Slorademningen står helt åpen, og Heggelielva renner unhindret ut av denne. Ganske mye vann denne dagen. Bildet kan også sammenlignes med tidligere bilder av luftsiden av demningen, slik at forfallet blir dokumentert. Bilde nr. 22587 viser demningen slik den var i november 1996.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

09 Nov 2014

Heggelielva: Gryta med stor vannføring

Av Odd Tore Saugerud

Det er mange bilder i Markadatabasen av Gryta, men på de fleste er Heggelielva bare som en bekk. Nedbøren denne høsten har gitt muligheter til å rette på dette. Kanskje er vannføringen nå omtrent som normal vannføring før vannet delvis ble ledet over i Trehørningen?

09 Nov 2014

Heggelielva: rester av skåttbruene i Styggfoss

Av Odd Tore Saugerud

Dette bildet viser de mest tydelige restene av skåttbruene i Styggfoss. I forhold til bildet i Trygve Christensens bok «Sørkedalsvassdraget og Sørkedalen» (1997) er det nå svært lite igjen. Navnet har fossen fått fordi den var så vanskelig å fløte i. Ifølge skogsjef Ove Lange hos Løvenskiold skjedde det i mellomkrigstiden en dødsulykke under fløting der.

09 Nov 2014

Heggelielva: nedre del av Styggfoss

Av Odd Tore Saugerud

Bilde nr. 22582 gir bare en liten forsmak på Styggfoss. Den nedre delen er både brattere og mye lengre enn den øvre. Nederst under fossen er restene av skåttbruene som gjorde fløting i fossen mulig. I elvesvingen er det også en fin tørrmurt skåmur. Litt større utfordring å se denne delen av fossen, spesielt om det er vått på svabergene.