Slorademningen 1996: helt åpen, men mindre forfall

Slorademningen slik den var nokså nøyaktig 18 år før bilde nr. 22586 ble tatt. Treverket i sydsiden av demningen (venstre side av bildet) var i 1996 i mye bedre stand enn i 2014. I 1996 var det også snø, men bare en uke senere var føremeldingen «søle».

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

08 Nov 2014

Deledalen: en velskurt bergvegg

Av Odd Tore Saugerud

Det er mange stup og skrenter i sidene til Deledalen. Denne bergveggen ender i en hylle et stykke opp fra selve dalen. Det glattskurte utseendet er typisk. I området syd for vannskillet er det også flere mosebevokste hvalrygger. Mellom disse var det denne dagen bra med ferske elgspor i det tynne snølaget, og noen brunstgroper. Ikke veldig beroligende nå når det er brunsttid og elgokser er vare på alt som kan oppfattes som rivaler.

08 Nov 2014

Deledalen: utsyn mot syd etter vannskillet

Av Odd Tore Saugerud

Også etter vannskillet og videre mot syd er Deledalen trang, med steinete og våt bunn og mange vindfall. Det var ikke spor etter tilrettelegging av steinene i bunnen der for fotsti, men på hyllene på vestsiden var det partier med tråkk hvor det kunne se ut som om stein hadde blitt ryddet. Med såpass gode muligheter til å ta seg frem utenfor dalbunnen, ville det vært merkelig om ferdselsveien hadde gått i den. Men videre undersøkelser av dette får vente til en tørr sommerdag.

08 Nov 2014

Deledalen: utsyn mot nord ved kjentmannsposten

Av Odd Tore Saugerud

Deledalen er en trang dal mellom Kobberhaugene og Vindernhøgda, med stup og skrenter på begge sider. Den var tidligere grense mellom skogene til Løren gård og Vindern gård, derav navnet. På gamle kart er det merket Liden Fodsti og Alminnelig befærdet Ski- og Vintervei der. Den har også blitt brukt som renntrasé for fem-mila i Kollen i 1911 og -12. Nord for vannskillet er den til dels meget trang og nå bevokst av grovt løvkratt. Det går et gammelt traktorslep fra Deledalsveien på vestsiden av dalen. Det går etter hvert over i tråkk over flatere partier/hyller på vestsiden. Med dagens vær og føre var det ikke mulig å se spor etter tilrettelagt vei i selve dalbunnen. På bildet har dalen begynt å vide seg ut før en myrstrekning og deretter vannskillet nord/syd.